PROJECTES DE RECERCA ACTIUS

Projecte de recerca PRO-SUEDAD

Ministeri de Ciència i Innovació (PID2021-122770OB-I00)

Projecte de recerca GLOCIC

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (PID2019-104333GB-I00)

Projecte de recerca LIDISELF

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (PID2019-107451GB-I00)

Projecte de recerca TAGFACT

Ministeri d'Economía, Indústria i Competitivitat (FFI2017-84008-P)

  PROJECTES DE RECERCA QUE HAN FINALITZAT