Presentació del Departament d'Anglès i Lingüística

Actualment el Departament d'Anglès i Lingüística (DAL) està format per 30 membres del PDI, 2 PDI en formació i 1 membre del PAS. Es va fundar l'any 1995, després que durant anys hagués format part de l'antiga Secció de Filologia I de la Universitat de Barcelona i, a partir del 1994, de la Universitat de Lleida, fruit de la seva constitució com a institució pròpia.

El departament imparteix docència en 13 graus/doble graus i 4 màsters de la Universitat de Lleida, i és la seu de 2 grups de recerca, el Cercle de Lingüística Aplicada (CLA) i el Grup Dedal-Lit. Des del DAL es promouen diverses accions de docència especial vinculades al grau d'Estudis Anglesos (especialment un viatge d'estudis a Liverpool i un muntatge escènic anual en llengua anglesa), una jornada anual ("Dal Day") i es participa en dos programes de doctorat, així com en tots els programes de mobilitat de la UdL, que inclouen estades a l'estranger per a estudiants i programes de professorat visitant internacional.