EMI classes’ diagnosis and creation of a protocol for the implementation of a more CLIL-ised methodology in the Primary Education Bilingual Degree of the University of Lleida

Tesi doctoral

Descarregar Pdf

Autora: Gemma Saladrigues Roselló

Títol de la tesi: EMI classes’ diagnosis and creation of a protocol for the implementation of a more CLIL-ised methodology in the Primary Education Bilingual Degree of the University of Lleida.

Directores de la tesi: Àngels Llanes Baró i Montse Casanovas Català

Dia, hora i lloc de la defensa: 4 de febrer de 2022, a les 10h, Aula Maria Rúbies (espai 1.07) de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la UdL