Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Titulacions on el Departament d'Anglès i Lingüística imparteix docència

Grau en Educació Primària

Cal destacar que aquests estudis també s'ofereixen en les següents modalitat:

 

Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària