Departament d'Anglès i Lingüística

Benvinguda

Actualment el Departament d'Anglès i Lingüística (DAL) està format per 30 membres del PDI, 2 PDI en formació i 1 membre del PAS. Es va fundar l'any 1995, després que durant anys hagués format part de l'antiga Secció de Filologia I de la Universitat de Barcelona i, a partir del 1994, de la Universitat de Lleida, fruit de la seva constitució com a institució pròpia.

 

Notícies