[contingut (1)] | [english]
Portada
Portada

projectes acabats

 

Títol Social Innovation in Healthy and Active Aging for Sustainable Economic Growth (SIforAGE)
Programa 7th Framework Programme (European Union) - Science in Society
Membres veure enllaç
Organisme finançador Unió europea
Import 119.659,17€ (UdL)
Durada de l'1 de novembre de 2012 al 10 d'octubre de 2016

 

Títol Interculturalidad, ciudadanía europea e inglés como lingua franca: entre las políticas y las prácticas en los programas de movilidad internacional universitaria (FFI2012-35834)
Programa Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca del VI Pla Nacional I+D+I 2008-2011
Investigador Principal Josep M. Cots
Membres E. Llurda, L. Armengol, P. Garrett, D. Block, M. Aguilar, G. Mancho, E. Arnó, C. Barahona, L. Gallego, A. Llanes, S. Mas, H. Torres, X. Martin
Organisme finançador Ministeri d'Economia i Competitivitat
Import 51.480€
Durada de l'1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2015

 

Títol Envejecimiento y género en la creación literaria contemporánea en inglés
Programa Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca del VI Pla Nacional I+D+I 2008-2011
Investigador Principal Núria Casado
Membres B. Worsfold, M. Oró, E. Domínguez, M. Miquel, C. Farré, C. Zamorano, W. Gray, I. Stoncikaite
Organisme finançador Ministeri d'Economia i Competitivitat
Import 23.400€
Durada des de l'1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2015

 

Títol Adaptación multilingüe del banco de datos SenSem (FFI2009-06939-E/FILO)
Programa Accions complementàries per a projectes de recerca - modalitat B
Investigador Principal Glòria Vázquez
Membres A. Fernández, I. Castellón, G. Rigau
Organisme finançador Ministeri de Ciència i Innovació
Import 40.000€
Durada des de l'1 de gener de 2010 fins al 30 de setembre de 2011

 

Títol Utilització de la traducció de subtítols de l'anglès al català per millorar l'aprenentatge de l'anglès al Grau d'Estudis Anglesos
Programa IX Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació docent
Investigadora Principal Mariona Sabaté
Membres E. Baiget
Organisme finançador Universitat de Lleida
Import 1.192€
Durada des del juliol de 2012 fins al juny del 2013

 

Títol Internacionalización y multilingüismo en universidades en contextos bilingües: Cataluña, País Vasco y Gales (FFI2008-00585/FILO)
Programa Convocatòria d'ajuts a projectes de recerca del Pla Nacional I+D+I 2008-2011
Investigador Principal Josep M. Cots
Membres L. Armengol, E. Arnó, M. Clemente, A. Doiz, P. Garrett, D. Lasabagaster, E. Llurda, G. Mancho, J.M. Sierra
Organisme finançador Ministeri de Ciència i  Innovació
Import 88.330€
Durada des de l'1 de gener de 2009 fins al 30 de juny de 2012

 

Títol Anàlisi i aplicabilitat a les assignatures d'Anglès de Negocis I i II de l'activitat internacional de les empreses lleidatanes (5/2010)
Programa VIII Convocatòria d'ajuts per projectes d'innovació docent - UdL
Investigador Principal Guzmán Mancho
Membres del projecte Emma Domínguez, Enric Llurda, Montse Vives
Organisme finançador UdL
Import UdL 1.800€
Durada des del 26 de novembre de 2010 fins al 31 d'octubre de 2011
 
Títol Adaptación multilingüe del banco de datos SenSem (FFI2009-06939-E/FILO)
Programa Accions complementàries per a projectes de recerca - modalitat B
Investigador Principal Glòria Vázquez
Membres A. Fernández, I. Castellón, G. Rigau
Organisme finançador Ministeri de Ciència i Innovació
Import 40.000€
Durada des de l'1 de gener de 2010 fins al 30 de setembre de 2011

 

Títol Política Lingüística i universitat en comunitats bilingües (2009 PBR 00060)
Programa Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de temàtiques en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats (PBR-DGR)
Investigador Principal Josep M. Cots
Membres del projecte  E. Llurda, L. Armengol, E. Arnó (UPC), P. Garret (Cardiff University)
Organisme finançador AGAUR
Import UdL  7.100€
Durada des del 25 de juliol de 2009 fins al 31 de desembre del 2010
 

Títol
Intervenció pedagògica a les assignatures en Anglès a la FDE i l'ETSEA (9/2009)
Programa VII Convocatòria d'ajuts per projectes d'innovació docent - UdL
Investigador Principal Guzmán Mancho
Membres del projecte J. M. Cots, M. Irun, M. Clemente, E. Domínguez, A. Vaquer, R. Saladrigues, J. Costa i J. Arantegui
Organisme finançador UdL
Import UdL 1.800€
Durada des del gener de 2010 fins al 31 de setembre del 2010

 

Títol Foment de la competència plurilingüe en la formació inicial dels mestres (22/2008)
Programa VI Convocatòria d'ajuts per projectes d'innovació docent - UdL
Investigadora Principal Núria Casado
Membres del projecte M. Casanovas, M.P. Cornadó, I. Niubó, O. Martínez
Organisme finançador UdL
Import UdL 3.600€
Durada des del gener de 2009 fins al 30 de juny del 2010
 
Títol 6º Simposio internacional sobre gerontología cultural: tiempos que se expanden, realidades que emergen, respuestas que se gestan (FFI2008-01130-E/FILO)
Programa Accions complementàries per a projectes de recerca fonamental no orientada
Investigador Principal Brian Worsfold
Membres grup DEDAL-LIT
Organisme finançador Ministeri de Ciència i Innovació
Import 11.000€
Durada del 15 de setembre de 2008 fins al 31 de desembre de 2009

 

Títol Competencia Intercultural y representaciones sobre las lenguas en la enseñanza secundaria obligatoria: una propuesta de intervención didáctica (SEJ2004-06723-C02-02)
Programa projectes de recerca en el marc del Pla Nacional I+D+I 2004-2007
Investigador Principal Josep M. Cots
Membres E. Llurda, M. Irun, X. Martin, J.M. Lucea, D. Lasabagaster, A. Ibarraran, J.M. Sierra
Organisme finançador Ministeri d'Educació i Ciència
Import 28.400€
Durada del desembre de 2004 al desembre de 2007

 

Títol Xarxa incentivadora de recerca LLERA (2006 XIRE 00001)
Programa Ajuts per donar suport a xarxes incentivadores de la recerca educativa
Investigador Principal Anna Camps (UAB)
Grups que integren la Xarxa CLA (UdL), CULTURA I EDUCACIÓ (UdG), GR@EL (UPF), GRAL (UB), GREAL (UAB), GREIP (UAB), GREL (UB), GRELL (UAB/ U. VIC), GRERLI (UB), GRETEL (UAB), IMMIG (UB), LEAC (UB), PENSAMENT I ACTUACIÓ (UB), PLURAL (UB), POCIÓ (UB), SINTE (URL)
Organisme finançador AGAUR
Import UdL 3.000€ (conveni UdL-UAB)
Durada 2007

 

Títol L'ensenyament integrat de llengua anglesa i continguts curriculars en l'àmbit universitari: una experiència de col.laboració docent en la titulació de Ciència i Tecnologia dels Aliments (2005-MQD-00256)
Programa projectes per a la Millora de la Qualitat Docent a les universitats catalanes
Investigador Principal Josep M. Cots
Membres M. Clemente, J. M. Cots, J. Arántegui
Organisme finançador AGAUR
Import 8.000€
Durada del 13 de juliol de 2005 al 31 de desembre de 2007

 

Títol Creación de una base de datos de semántica oracional y un entorno de consulta y gestión (BFF2003-06456)
Programa Convocatòria 2003 per a la realització de projectes d'R+D en el marc d'alguns programes nacionals del Pla Nacional R+D+I (2000-2003)
Investigador Principal Ana Fernández (UAB)
Membres UdL G. Vázquez, J. Tió, M. Topor
Organisme finançador Ministeri de Ciència i Tecnologia
Import UdL 31.795,65€ (convenis UdL-UAB)
Durada de l'1 de gener de 2004 al 30 de juny de 2007

 

Títol Representacions literàries de l'envelliment a Catalunya i Anglaterra (46/002/2006)
Programa Ajuts a projectes de recerca i actes acadèmics de Lleida any 2006
Investigador Principal Brian Worsfold
Membres UdL N. Bureu, N. Casado, E. Domínguez, M. E. Pérez, M. Miquel, M. O'Neill, M. Oró, I. Santaulària, M. Vidal, C. Zamorano
Organisme finançador IME
Import 1.500€
Durada del 25 de maig al 31 de desembre de 2006

 

Títol RESIM: representació simbòlica de preguntes (BFF2001-5440-e)
Programa Accions especials en el marc dels programes nacionals del "Plan Nacional de Investigación Científica, Desarollo e Innovación Tecnológica 2000-2003)
Investigador Principal Ana Fernández
Membres UdL  G. Vázquez
Organisme finançador Ministeri de Ciència i Tecnologia
Import UdL 2.278,13€ (conveni UdL-UAB)
Durada del març del 2003 al de març de 2004

 

Títol Percepciones de la vejez en la literatura contemporanea escrita en inglés  (BFF2000-1076)
Programa Convocatòria 2000 per a la realizació de projectes R+D en el marc d'alguns programes nacionals del Plan Nacional I+D+I (2000-2003)
Investigador Principal Brian Worsfold
Membres N. Bureu, N. Casado, E. Domínguez,  P. Gallardo, M. O'Neill, I. Santaulària, M. Vidal, B. Worsfold, C. Zamorano
Organisme finançador Ministeri de Ciència i Tecnologia
Import 1.680.000 ptes.
Durada del 19 de desembre de 2000 al 19 de desembre de 2003

 

Darrera modificació: 30/08/2018
© Departament d'Anglès i Lingüística
2006 Universitat de Lleida - Pl. Víctor Siurana 1, 25003 - Tots els drets reservats - Tel (+34) 973 702 000