[contingut (1)] | [english]
Portada
Portada

CERCLE DE LINGÜÍSTICA APLICADA

 


Modalitat:

Grup de recerca consolidat amb finançament (2014 SGR 1061)


Investigador principal:

Enric Llurda Giménez


Membres del grup:

Lurdes Armengol Castells
David Block Allen (investigador ICREA)
Josep M. Cots Caimons
Lidia Gallego Balsà
Montserrat Irun Chavarria
Patricia Jimenez Cortiella
M. Àngels Llanes Baró
Guzmán Mancho Barés
Francisco Javier Martin Rubio
Sònia Mas Alcolea
Vasilica Mocanu
Maria Sabaté Dalmau
Helena Torres Purroy
Aguilar Pérez, Marta (externa)
Elisabet Arnó Macià (externa)
Clàudia Barahona Fuentes (externa)
 

Pàgina web del grup de recerca:

http://www.cla.udl.cat. També podeu visitar la nova web de l'Observatori del Plurilingüisme a les Universitats Catalanes (OPUC): http://www.opuc.udl.cat


Línies de treball del grup:


 • Plurilingüisme i Interculturalitat
 • Gestió del plurilingüisme en institucions educatives superiors
 • Actituds lingüístiques
 • AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts de Llengües Estrangeres)
 • Ensenyament/ Aprenentatge de llengües
 • Comunicació intercultural
 • Anglès com a llengua franca
 • Identitat i desigualtat social


Projectes realitzats:

Projectes en curs
 
 
 
 

Projectes acabats
 
- Interculturalidad, ciudadanía europea e inglés como lingua franca: entre las políticas y las prácticas en los programas de movilidad internacional universitaria (FFI2012-35834) IP: Josep M. Cots
- Internacionalización y multilingüismo en universidades en contextos bilingües: Cataluña, País Vasco y Gales (Ministerio de Ciencia e Innovación FFI2008-00585/FILO) IP: Josep M. Cots
- Dissemination and adaptation of the ABC's of cultural understanding and communication (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency- Unió Europea 156403-DE-2009-USAPOM) IP a la UdL: Josep M. Cots
- Política lingüística i universitat en comunitats bilingües (AGAUR 2009 PBR 00060) IP: Josep M. Cots
- Competencia intercultural y representaciones sobre las lenguas en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: una propuesta de intervención didáctica ( Ministerio de Educación y Ciencia SEJ2004-06723-C02-02/EDU) IP: Josep M.Cots
- L'ensenyament integrat de llengua anglesa i continguts curriculars en l'àmbit universitari: una experiència de col·laboració docent en la titulació de Ciència i tecnologia dels Aliments (Generalitat de Catalunya 2005MQD-00256) IP: Josep M.Cots
- "Quantum Leap: Learning English for Academic Purposes". Desenvolupament t de material didàctic interactiu multimèdia en format web per a l'aprenentatge autònom de l'anglès a nivell d'usuari (2005) (Universitat de Lleida) IP Lurdes Armengol


Publicacions rellevants :

 • Sabaté Dalmau, M. (2014). Migrant communication Enterprises. Regimentation and Resistance. Multilingual Matters Ed.
 • Block, D. (2014) Social Class in Applied Linguistics. Routledge
 • Lasagabaster, D.; Cots, J.M.; Mancho, G. (2013). Teaching staff's views about the internationalisation of higher education: the case of two bilingual communities in Spain. Multilingual 32 (6): 751-778
 • Llanes, À.; Muñoz, C. (2013). Age Effects in a Study Abroad Context: Children and Adults Studying Aboad and At Home. Language Learning, 63 (1):  63-90.
 • Mancho-Barés, G.; Llurda, E. (2013): Internationalization of Business English communication at university: a three-fold needs analysis. Ibérica 26: 153-172
 • Llurda, E.; Lasagabaster, D. (2010): Factors affecting teachers' beliefs about interculturalism. International Journal of Applied Linguistics, 20 (3): 327-353
 • Armengol, L.; Cots, J.M. (2009): Attention processes observed in think-aloud protocols: two multilingual informants writing in two languages. Language Awareness, 18 (3/4): 259-276
 • Cots, J.M.; Ibarraran, A.; Irun, M.; Lasagabaster, D.; Llurda, E.; Sierra, J.M. (2010): Plurilingüismo e interculturalidad en la escuela. Reflexiones y propuestas didácticas. ICE Universitat de Baracelona/Horsori Ed.

 

 
Darrera modificació: 18/01/2017
© Departament d'Anglès i Lingüística
2006 Universitat de Lleida - Pl. Víctor Siurana 1, 25003 - Tots els drets reservats - Tel (+34) 973 702 000