[contingut (1)] | [english]
Portada
Portada

CERCLE DE LINGÜÍSTICA APLICADA

 


Modalitat:

Grup de recerca consolidat amb finançament (2017 SGR 1522)


Coordinador del grup:

 

Enric Llurda Giménez


Membres del grup:


David Block Allen
Judith Borràs Andrés
Josep M. Cots Caimons
Víctor Manuel Corona Villavicencio
Irati Diert Boté
Lidia Gallego Balsà
Montserrat Irun Chavarria
M. Àngels Llanes Baró
Guzmán Mancho Barés
Francisco Javier Martin Rubio
Sònia Mas Alcolea
Balbina Moncada
Maria Sabaté Dalmau
Marta Aguilar Pérez (UPC)
Elisabet Arnó Macià (UPC)

 

Pàgina web del grup de recerca:

 

http://www.cla.udl.cat.

També podeu visitar la nova web de l'Observatori del Plurilingüisme a les Universitats Catalanes (OPUC): http://www.opuc.udl.cat

https://youtu.be/Q_KmzVgwUqE

 


Línies de treball del grup:


 • Actituds lingüístiques
 • Anglès com a llengua franca
 • Anglès a l'educació superior
 • Aprenentatge integrat de continguts de llengües estrangeres (AICLE)
 • Comunicació intercultural
 • Ensenyament/aprenentatge de llengües
 • Gestió del plurilingüisme en institucions educatives superiors
 • Identitat i desigualtat social
 • Plurilingüisme i interculturalitat

 


Projectes realitzats:

Projectes en curs
 
 
 
 

Projectes acabats
 
- Interculturalidad, ciudadanía europea e inglés como lingua franca: entre las políticas y las prácticas en los programas de movilidad internacional universitaria (FFI2012-35834) IP: Josep M. Cots
- Internacionalización y multilingüismo en universidades en contextos bilingües: Cataluña, País Vasco y Gales (Ministerio de Ciencia e Innovación FFI2008-00585/FILO) IP: Josep M. Cots
- Dissemination and adaptation of the ABC's of cultural understanding and communication (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency- Unió Europea 156403-DE-2009-USAPOM) IP a la UdL: Josep M. Cots
- Política lingüística i universitat en comunitats bilingües (AGAUR 2009 PBR 00060) IP: Josep M. Cots
- Competencia intercultural y representaciones sobre las lenguas en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: una propuesta de intervención didáctica ( Ministerio de Educación y Ciencia SEJ2004-06723-C02-02/EDU) IP: Josep M.Cots
- L'ensenyament integrat de llengua anglesa i continguts curriculars en l'àmbit universitari: una experiència de col·laboració docent en la titulació de Ciència i tecnologia dels Aliments (Generalitat de Catalunya 2005MQD-00256) IP: Josep M.Cots
- "Quantum Leap: Learning English for Academic Purposes". Desenvolupament t de material didàctic interactiu multimèdia en format web per a l'aprenentatge autònom de l'anglès a nivell d'usuari (2005) (Universitat de Lleida) IP Lurdes Armengol


Publicacions rellevants :

 

 • Block, D. (2017) Political economy in applied linguistics research. Language Teaching, 50.
 • Cots, J.M.; Aguilar, M.; Mas. S.; Llanes, A. (2016) Studying the impact of academic mobility on intercultural competence: a mixed-methods perspective. The Language Learning Journal, 44-3.
 • Lanes, A.; Arnó-Macià, E.; Mancho-Barés, G. (2016) Is a semester abroad in a non-English speaking country beneficial for the improvement of written English? Erasmus students using English as a lingua franca. The Language Learning Journal, 44.
 • Llurda, E.; Gallego-Balsà, L.; Barahona, C.; Martin-Rubió, X. (2016) Erasmus student mobility and the construction of European citizenship. Language Learning Journal 44, 3.
 • Arnó-Macià, E.; Mancho-Barés, G. (2015) The role of content and language in contet and language integrated learning (CLIL) at university: Challenges and implications for ESP. English for Specific Purposes, 37.
 • Llurda, E.; Cots, J.M.; Armengol, L. (2014) Views on multilingualism and internationalisation: Administrative staff in the spotlight. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 35-4.
 • Block, D. Social class in applied linguistics (2014). Routledge.
 • Sabaté-Dalmau, M. (2014) Migrant Communication Enterprises: Regimentation and Resistance. Multilingual Matters.

 

 

Darrera modificació: 02/05/2019
© Departament d'Anglès i Lingüística
2006 Universitat de Lleida - Pl. Víctor Siurana 1, 25003 - Tots els drets reservats - Tel (+34) 973 702 000